Algemene Kindergeneeskunde

Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen hier terecht. Dit zowel voor preventie, diagnose als behandeling van allerlei medische problemen.

Start Date 2018-03-30
YearsOld 5-7(Years)
Class Size 20 seats(Kids)
Teacher
Class Time 09:00-15:00
Cost $25/hour

Zoals:

 • Ziekte: koorts, neusloop, hoesten, braken, diarree, keelpijn, oorpijn, oogontsteking,…
 • Ademhalingsproblemen
 • Overmatig huilen
 • Eet-/voedingsproblemen
 • Gewicht- en groeiproblemen
 • Stoelgangsproblemen zoals diarree of constipatie
 • Huiduitslag
 • Ontwikkelingsproblemen, leermoeilijkheden
 • Plasproblemen, bedplassen, zindelijkheidsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Hoofdpijn
 • Buikpijn
 • Vermoeden allergieën
 • Afwijkend gangpatroon, stand voeten
 • Afwijkende vorm van het hoofd
 • Algemeen nazicht
 • Nazicht pasgeborene na geboorte
 • Attesten voor logopedie, kinesitherapie,…
 • Opvolging van een gekende (chronische) ziekte
 • Gedragsproblemen

Deze lijst is zeker niet volledig. En het is als ouder niet steeds evident om in te schatten of iets nog normaal is. Bij twijfel kan je je kind toch best eens laten nakijken.