Orthopedische behandelingen

Orthopedische behandelingen bij kinderen vereisen een specifieke aanpak, gezien er o.w.v. de groei andere ziektebeelden ontstaan die we op volwassen leeftijd niet zien.

Start Date 2018-03-30
YearsOld 5-7(Years)
Class Size 20 seats(Kids)
Class Time 09:00-15:00
Cost $25/hour

Tijdens de groei(spurt) is er door de snellere groei van bot t.o.v. pezen en spieren een relatieve verkorting van de spier-pees unit. Dit zorgt regelmatig voor klachten t.h.v. de pees-botovergang waar bij kinderen nog kraakbeen aanwezig is. Zeker bij de jonge sporter, gezien de trekkrachten t.h.v. het bot hier nog hoger zijn. Dit kan vaak langdurig klachten geven indien hier te weinig aandacht wordt aan gegeven.

Ook standafwijkingen van de voeten (zoals bvb. platvoet) kunnen vroeg of laat klachten geven t.h.v. voet en enkel, maar ook t.h.v. de knie, heup en rug en verdienen de nodige aandacht.

Bij mij kan je terecht voor:

  • Overbelastingsletsels en acute letsels van de apofyse (pees-botovergang) zoals hoger beschreven bvb. ziekte van Sever, ziekte van Osgood-Schlatter,..
  • Standafwijkingen van enkel en voet (zoals bvb. plat-knikvoet) en indien behandeling nodig, gericht voorschrift voor steunzooltherapie (voor het maken van steunzolen verwijs ik verder naar orthopedisch technologen waar een gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit voorzien is)
  • Sportletsels zoals ligamentaire letsels van de enkel, overbelasting van pezen en ligamenten, scheenbeenvliesontsteking (“shin splints”)
  • Anterieure kniepijn (pijn aan de voorzijde van de knie)