Psychologische begeleiding

Bij kinderen en jongeren kan er gewerkt worden met individuele begeleiding, maar ook met de ouders of zelfs het hele gezin. De begeleiding kan in de vorm van gesprekken en via een creatieve aanpak. We bekijken doorheen de begeleiding steeds de noden en wat het beste voor het kind aanvoelt.

Start Date 2018-03-30
YearsOld 5-7(Years)
Class Size 20 seats(Kids)
Class Time 09:00-15:00
Cost $25/hour

Je kan je bij mij melden met klachten zoals:

 • Hulp bij het verwerken van een echtscheiding
 • Onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen
 • Moeite met grenzen stellen, assertiviteit
 • Opvoedingsondersteuning (bedplassen, structuur aanbrengen, hoe omgaan met driftbuien,..)
 • Stress en spanningen
 • Angsten
 • Emotionele klachten
 • Rouwverwerking, allerhande soorten verdriet
 • Schoolmoeheid, AD(H)D, verbeteren studiemethode
 • Concentratieproblemen en faalangst
 • Pestgedrag

Neem contact op met ons