Spelcounseling

Spelcounseling is een vorm van speltherapie, bedoeld voor kinderen tot 12 jaar met sociaal-emotionele problemen. Bij spelcounseling staat het spel van het kind centraal.

Het is 1 van de mogelijkheden die ik toepas om kinderen met psycho-sociale problemen te begeleiden. Zo worden kinderen geholpen om hun problemen te verwerken of om hun emoties te uiten.

Start Date 2018-04-02
YearsOld 2-5(Years)
Class Size 12 seats(Kids)
Class Time 14:00-16:00
Cost $25/hour

Tijdens spelcounseling wordt er gebruik gemaakt van uiteenlopend spelmateriaal en creatieve methodieken. Op die manier kunnen kinderen situaties waar ze mee worstelen tot uiting brengen in hun spel. Een kind geeft vaak op een subtiele manier signalen als het ergens mee zit. Als spelcounselor is het mijn taak om deze signalen op te vangen en te vertalen naar een behandeltraject.

Spelcounseling is een meerwaarde omdat spelen het natuurlijk uitingsmiddel is van een kind. Zo krijgen ze de ruimte om onverwerkte gebeurtenissen in spelvorm te uiten op een veilige manier. Door erover te spelen voelen de zaken minder bedreigend.

Kinderen kunnen nog niet de woorden gebruiken die wij als volwassenen nodig hebben om over onze innerlijke gevoelens te communiceren. Via spelcounseling voorzien we kansen om kinderen te begeleiden in het zeggen van deze moeilijke woorden.

Spelcounseling is geschikt voor onder andere:

  • Omgaan met piekergedachten
  • Moeilijkheden met het omgaan met emoties
  • Weinig zelfvertrouwen
  • Omgaan met veranderende thuissituaties
  • Nachtmerries/angsten
  • Verlieservaringen
  • Psychosomatische klachten

Neem contact op met ons