Elisabeth Vanoost

Klinisch kinder- en jongerenpsycholoog
011 93 36 00
elisabeth@kinderpraktijkderegenboog.be

Personal Statement

Welkom, ik ben Elisabeth Vanoost, klinisch kinder- en jongerenpsycholoog.
Ik ben afgestudeerd aan de KULeuven in 2015 en in het bezit van een postgraduaat
psychodiagnostiek. Ook blijf ik me voortdurend bijscholen om mijn kennis up-to-date te houden.
Je kan me vinden in kinderpraktijk De Regenboog op donderdagavond en zaterdagvoormiddag,
daarnaast ben ik werkzaam binnen het Centrum Algemeen Welzijn.
Aanbod:
Kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar, en hun ouders/gezin, kunnen bij mij terecht voor
ondersteuning rond:
 Onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld
 Sociale vaardigheden, moeite met grenzen stellen, assertiviteit
 Stress en spanningen
 Angsten (faalangst, paniekaanvallen, ..)
 Emotionele klachten
 Depressieve klachten
 Gedragsproblemen
 Rouwverwerking, omgaan met verdriet
 Hulp bij het verwerken van een echtscheiding
 Schoolmoeheid
 Pestgedrag
 Eetproblemen
 ..
Daarnaast kan je ook bij mij terecht voor psychodiagnostiek:
 Intelligentieonderzoek (ook verkorte afname voor terugbetaling logopedie)
 Aandachts- en concentratieonderzoek
Werkwijze:
We beginnen altijd met een intakegesprek om jullie hulpvraag uitvoerig te bespreken en om samen
een traject op maat op te stellen.
Tijdens de begeleiding staat het werken vanuit de krachten van het kind en zijn/haar gezin centraal.
Het creëren van een veilige omgeving waarin het kind of de jongere zich op zijn of haar gemak voelt
en zich durft te uiten is de basis. Door een vertrouwensband op te bouwen, ontstaat er ruimte voor
openheid om te werken aan de gestelde doelen. Hierbij maak ik gebruik van gesprekken, spel en
creatieve methodieken.
Ik hanteer voornamelijk een gedragstherapeutische benadering waarbij we kijken naar het gedrag
en de gedachten van het kind of de jongere, om vervolgens tools aan te reiken om meer grip te
krijgen op de situatie. We zoeken samen naar oplossingen die bij het kind of de jongere passen,
zodat er weer ruimte ontstaat voor positieve groei en ontwikkeling.
Tarief:

  • Kennismakingsgesprek: 60 euro
  • Individuele begeleiding (50-60 min): 60 euro
  • Eerste sessie ELP-indicatiestelling: gratis
  • Individuele begeleiding ELP (50 min): 11 euro of 4 euro met verhoogde tegemoetkoming

 

  • Diagnostiek: afhankelijk van het onderzoek, dit wordt voor aanvang besproken

Bijkomende info:

  • Erkend klinisch psycholoog, aangesloten bij de psychologencommissie (902116145 )
  • Visum klinisch psycholoog, uitgereikt door FOD Volksgezondheid (383277)
  • Geconventioneerd als eerstelijnspsycholoog bij het RIZIV

Betalingen kunnen cash of met Payconic en gebeuren aan het einde van elke sessie. De verschillende
mutualiteiten hanteren verschillende regels m.b.t. een al dan niet gedeeltelijke terugbetaling. U vindt
hierover informatie op de website van uw mutualiteit. Een overzicht per mutualiteit vindt u hier.
Ik ben geconventioneerd bij het RIZIV als eerstelijnspsycholoog (ELP). Voor een aantal sessies werk ik
dus aan het RIZIV-tarief. Meer info over de conventie vindt u hier.

Heb je nog vragen? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen!

Groetjes,
Elisabeth

    Recognition Award