Mieke Thijs

Psychologisch Consulent
0475/43.69.14
mieke@kinderpraktijkderegenboog.be

Personal Statement

Hallo, 

ik ben Mieke en ik ben binnen de Regenboog aan de slag als psychologisch consulente.

​Naast mijn job als mobiele begeleidster aan huis bij (jonge) gezinnen en volwassenen, spendeer ik nog 2 halve dagen per week binnen de Regenboog.

Doorheen de jaren heb ik ondervonden dat mijn hart ligt bij het ondersteunen en begeleiden van (jonge) kinderen en hun ouders, alsook hen bijstaan in de zoektocht naar handvaten.    

Ik richt me vooral op kinderen, jongeren en hun ouders en zij kunnen voor allerhande vragen en ondersteuning bij mij terecht:

 • Een vraag naar diagnostiek (psychologisch testonderzoek) op het vlak van
  • cognitieve mogelijkheden (intelligentie-onderzoek)
  • aandacht, concentratie, werkhouding 
  • emotionele leefwereld en ontwikkeling van een kind (belevingsonderzoek)
 • Een vraag naar ondersteuning van een kind, ouders of een gezin
  • socio-emotionele ontwikkeling : leren omgaan met angsten, onzekerheid, boosheid, negatief zelfbeeld, negatief gedachtenpatroon, hooggevoeligheid…
  • wanneer er sprake is van moeilijkheden op het vlak van gedrag, schools leren, emotioneel functioneren, omgaan met anderen… bv ASS, ADHD, gedragsmoeilijkheden, depressie, zelfbeschadiging, (faal)angst…
  • opvoedingsvragen, communicatie binnen het gezin
  • spelcounseling als een methode waarin het kind via spel uiting geeft aan zijn of haar gedachten en gevoelens.
  • wat na een diagnose autisme, ADHD, ontwikkelingsstoornis,…?

Ook voor de volgende thema’s ben ik aanspreekbaar:

 • onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, 
 • moeite met grenzen stellen, assertiviteit
 • opvoedingsondersteuning (bedplassen, structuur aanbrengen,…)
 • stress en spanningen
 • schoolmoeheid, ADHD, verbeteren studiemethode
 • pesten
 • niet goed in je vel zitten
 • gedrags- en emotionele problemen
 • slaapproblemen
 • eet -en slaapproblemen
 • aandacht – en concentratieproblemen
 • sociale problemen
 • hulp bij het verwerken van een echtscheiding

Een consultatie bij Mieke wordt momenteel niet terugbetaald. Voor meer informatie kan u terecht bij uw mutualiteit.

Heb je vragen, contacteer me gerust!

Warme groetjes,
Mieke

  Recognition Award