De Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT)

De Niet-invasieve prenatale test, afgekort NIPT, is een screeningstest die uitgevoerd wordt om trisomie 13, 18 en 21 op te sporen. Trisomie 21 is hiervan de bekendste, beter bekend als Down syndroom. Trisomie 13 (Patau syndroom) en 18 (Edwards syndroom) zijn minder bekend. Vaak veroorzaken zij ernstige afwijkingen waardoor de baby kort na de geboorte komt te overlijden.

Vanaf de twaalfde zwangerschapsweek kan de test door middel van een bloedafname bij de moeder uitgevoerd worden. Je kan hiervoor terecht in het ziekenhuis of bij je vroedvrouw.

In het labo wordt het DNA van de baby uit jouw bloed gefilterd en onderzocht op bovenstaande afwijkingen. Bijkomend wordt ook het geslacht van de baby bepaald. Tijdens het uitvoeren van de NIPT analyse, worden alle chromosomen nagekeken. Soms kan het gebeuren dat de test daardoor ook andere chromosoomafwijkingen aan het licht brengt. Je arts zal je in dat geval hierover informeren.

Een belangrijk voordeel van de NIPT is dat het een niet-invasieve test is. Dat betekent dat het risico op miskraam niet verhoogd wordt door het uitvoeren van de test.

Sinds 2017 is de test ook grotendeels terugbetaald in België. Het remgeld, het bedrag dat je zelf nog moet betalen, bedraagt €8,68. Indien je in aanmerking komt voor een verhoogde tegemoetkoming, is de test zelfs gratis. De uitslag is doorgaans binnen 10 werkdagen bekend.

Bij een tweelingzwangerschap is het goed om in het achterhoofd te houden dat een geslachtsbepaling niet altijd voor beide baby’s mogelijk is.
Indien er enkel X-chromosomen aangetroffen worden, zullen beide baby’s vrouwelijk zijn. Als er een Y-chromosoom aangetroffen wordt, is het onmogelijk te zeggen van welke baby dit chromosoom afkomstig is, en kan dus 1 van beide, of allebei de baby’s een jongen zijn. Een echografisch onderzoek bij je gynaecoloog zal hier uitsluitsel over kunnen geven.

Indien de test afwijkend blijkt te zijn, kan er gekozen worden om een vruchtwaterpunctie te laten uitvoeren.

Indien je meer informatie wilt over deze test, of je wenst deze te uitvoeren, maak dan een afspraak met onze vroedvrouw Emmelien Jacques via onze website www.kinderpraktijkderegenboog.be/contact of op het nummer 011/93 35 33.

Share this:
0 Comments

Leave a Comment