Corona, een voedingsbodem voor eetstoornissen?

Sinds de coronacrisis is het aantal eetstoornissen enorm gestegen. Stilaan komt het meer en meer in de media. Toch is er nog zeer weinig over geweten binnen de bevolking en staan we er te weinig bij stil dat 1 kleine opmerking of gebeurtenis aanleiding kan geven tot een eetprobleem.

Iedereen kent vast en zeker iemand die in de knoop zit met zijn of haar gewicht of te maken heeft met een eetstoornis. Alleen wordt dit veel te weinig naar buiten gebracht.
Deze stijgende cijfers komen doordat eten vaker gebruikt wordt om met emoties om te gaan.

Uit onderzoek bleek:
⦁ 42% van de ondervraagden gingen meer eten dan voor de lock-down om met gevoelens om te gaan
⦁ 26% van de ondervraagden gingen minder eten dan voor de lock-down om met gevoelens om te gaan
⦁ 36% gaf aan het gevoel te hebben minder controle te hebben over eten in vergelijking met voor de lock-down
⦁ 49% van de ondervraagden zijn zich tijdens de lock-down meer zorgen gaan maken over zijn hun gewicht

Wat kunnen we er zelf aan doen?
⦁ Erken dat het een lastige periode is, je mag het af en toe moeilijk hebben. Laat je gevoelens naar buiten komen, probeer ze niet weg te stoppen.
⦁ Focus op dingen die je wel kan veranderen, blijf niet stilstaan bij wat je niet kan veranderen
⦁ Zet in op een gezonde leefstijl, hou een vaste dagstructuur aan
⦁ Beperk sociale media, ga op zoek naar ondersteunende media-inhoud
⦁ Blijf contact houden met belangrijke mensen in je leven
⦁ Vraag hulp als je merkt dat het teveel wordt
⦁ …

Indien er meer vragen zijn over eetproblemen of eetstoornissen kan je steeds contact opnemen met Silke Manshoven, diëtiste binnen het team van De Regenboog.
0475 20 36 09 of 011 93 35 33.

Share this:
0 Comments

Leave a Comment